Navigace

Obsah

Aktuální informace KHS Zlín

Typ: ostatní
Postup při podezření z onemocnění COVID-19 během pobytu v MŠ

 

Vážený pane řediteli, ředitelko,

dle manuálů MŠMT k ochraně zdraví plyne pro školy a školská zařízení povinnost, aby o osobě podezřelé z onemocnění COVID-19 v zařízení, která je účastníkem vzdělávání nebo zaměstnancem, byla informována spádová hygienická stanice. Jedná se o mimořádné situace, které se mohou objevit v průběhu pobytu v zařízení.

K uvedené povinnosti sdělujeme, že mezi základní klinická hodnocení považujeme teplotu ≥ 37,3 °C, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu – pokud není možné tyto příznaky vysvětlit jinak. Může se jednat o jakýkoliv z uvedených příznaků, který vznikl akutně.

Škola nebo školské zařízení v tomto případě osobu podezřelou z onemocnění okamžitě izoluje a zároveň vyzve, aby bezodkladně kontaktovala svého ošetřujícího lékaře ke stanovení diagnostického závěru.

 

Výše popsanou situaci škola nebo školské zařízení oznámí krajské hygienické stanici (telefonicky nebo e-mailem) v následujícím rozsahu:

·       jméno a příjmení nemocného

·       datum narození

·       jméno a příjmení ošetřujícího lékaře (registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost)

·       tel. číslo na nemocného (v případě nezletilého žáka zákonného zástupce).

 

Zaměstnanec Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně na základě oznámení ověří, zda nemocný lékaře kontaktoval.

 

Lékaři pro děti a dorost byli ze strany KHS ZK požádáni o spolupráci, aby pro návrat ke vzdělávání vyplnili lékařský posudek (v příloze), který by Vám usnadnil znovupřijetí dítěte do školy či školského zařízení.

 

V případě pozitivního nálezu COVID-19, Vás budeme informovat o přijatých karanténních opatřeních.

 

Kontakty pro ohlášení mimořádné situace:

 

Okres Kroměříž

Mgr. Blanka Berdníková

573 504 118

blanka.berdnikova@khszlin.cz

Soňa Rudolfová

573 504 118

sona.rudolfova@khszlin.cz

Okres Uherské Hradiště

Bc. Tereza Fitzianova

572 430 725

tereza.fitzianova@khszlin.cz

Jana Jiříková

572 430 725

jana.jirikova@khszlin.cz

Okres Vsetín

Mgr. Michaela Dušková

571 498 037

michaela.duskova@khszlin.cz

Ing. Marta Korčáková, Ph.D.

577 006 724

marta.korcakova@khszlin.cz

Okres Zlín

Ing. Hana Sedlářová

577 006 724

hana.sedlarova@khszlin.cz

Michaela Kaláčová

577 006 734

michaela.kalacova@khszlin.cz

Ing. Bc. Marcela Máchová

577 006 734

marcela.machova@khszlin.cz

 

Mgr. Ivana Lukašíková

 

Ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých

 

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně


Vytvořeno: 22. 5. 2020
Poslední aktualizace: 22. 5. 2020 17:27
Autor: ředitelka MŠ