Navigace

Obsah

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Typ: ostatní
INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020- 2021

 

Vážení rodiče,

v den nástupu do MŠ bude potřebné podepsat, u paní učitelky, prohlášení v souvislosti s COVID - 19, že dítě nebylo v uplynulých čtrnácti dnech v rizikové oblasti a v kontaktu s infekcí. Dále se svým podpisem rodič zaváže k povinnosti informovat o změně zdravotního stavu dítěte  či o případných nařízených karanténních opatření.

Třídní paní učitelky Vám dají k aktualizaci, nebo zcela nově, potřebné materiály k provozu (vyzvedávání dětí, souhlas s cestováním dopravními prostředky, podklady k GDPR )

Zkontaktujte, co nejdříve, vedoucí ŠJ k platbě školného a stravného. Od 3.9.2020, z důvodu nemoci, bude vedoucí ŠJ paní Strakošovou zastupovat paní Ludmila Palátová.

Děti, jako v předešlých letech, budou rozděleny do dvou tříd podle věku, seznamy jsou vyvěšeny na vchodových dveřích.

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními.

Děti ráno předávejte, po zazvonění a ohlášení, u dveří MŠ. Pouze v nutných případech a  po dohodě s personálem MŠ, lze dítě doprovodit do šatny. Zde se, prosím, řiďte nadále zvýšenými hygienickými opatřeními a omezujte dobu pobytu v MŠ na minimum.

Upozorňujeme, že rodiče nebo doprovázející osoba nesmí vstoupit do tříd.

Při pohybu v budově MŠ používejte, prosím, roušky.

Děti a personál v MŠ roušky mít nemusí.

Pokud vyžadujete nošení roušky u svého dítěte, informujte předem třídní učitelku

Pokud bude dítě během pobytu v MŠ vykazovat některý z možných příznaků COVID-19 bude umístěno do izolace, zkontaktujeme Vás a dále bude postupováno dle pokynů KHS.

Důrazně žádáme rodiče, aby děti s uvedenými příznaky do MŠ nevodili.

Aktuální informace KHS máte v celém znění aktuálně zveřejněny. Prosím, seznamte se s nimi.

Při vyzvedávání z MŠ, po zazvonění a ohlášení, opět vyčkejte na příchod personálu MŠ.

Ve všech prostorách MŠ budou po celou dobu pobytu Vašeho dítěte dodržována zvýšená hygienická opatření, personál MŠ je poučen. Dbejte, prosím, na zvýšená hygienická opatření

Sledujte průběžně informace, které se mohou měnit.

Využijte možnosti dostávat zveřejněné informace i e-mailem, přihlášení k odběru naleznete na hlavní stránce.

 

Vážení rodiče, věříme, že se nám nadále bude dařit společně vytvářet příznivé a radostné klima pro Vaše děti.

Vzájemnou tolerancí a ohleduplností  jistě vše zvládneme.

Případné podněty z Vaší strany uvítáme.

 

Za kolektiv pracovníků MŠ

PaedDr. Hana Koňaříková, ředitelka MŠ

 

 


Vytvořeno: 31. 8. 2020
Poslední aktualizace: 31. 8. 2020 20:52
Autor: