Navigace

Obsah

POKYNY PRO RODIČE K 25.5.2020

Typ: ostatní
POKYNY PRO RODIČE A DĚTI PŘI ZNOVUOTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY K 25. KVĚTNU 2020


 

ZNOVUOTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY K 25. KVĚTNU 2020

POKYNY PRO RODIČE A DĚTI

1. Provoz MŠ je obnoven, po dohodě se zřizovatelem obcí Bystřička, od pondělí 25. května 2020 a provozní doba není omezena.

2. Nově – odhlašování obědů den předem do 15:00 hod. Oběd bude nadále možno, po domluvě, první den absence, vyzvednout. Jídlo se nebude, z hygienických důvodů, vydávat do Vámi přinesených nádob, MŠ má k dispozici dostatek jednorázových plastových obalů.

3. V den nástupu dítěte do MŠ je nutné odevzdat vyplněné čestné prohlášení, které jste obdrželi poštou a je přílohou dokumentu MŠMT, se kterým jste se měli podrobně všichni seznámit před vyplněním dotazníku k obnovení provozu MŠ. Prohlášení je ještě možné ráno vyzvednout a vyplnit v MŠ. Bez tohoto dokumentu nemůže dítě nastoupit. Dále, dle pokynu KHS ze dne 18.5.2020, bude nutné v MŠ podepsat, že se rodič zavazuje k povinnosti informovat o změně zdravotního stavu dítěte  či o případných nařízených karanténních opatřeních

4. Děti plánujeme od pondělí rozdělit do dvou skupin, podle celodenní a polodenní docházky (na děti které v MŠ spí a na děti, které si vyzvedáváte po obědě). Prosíme, zvažte, kdo má možnost si děti po obědě pravidelně vyzvedávat, usnadníte nám tuto organizaci.

 5. Pokud bude dítě během pobytu v MŠ vykazovat některý z možných příznaků COVID-19 bude umístěno do izolace a musíme kontaktovat hygienickou stanici a dále bude postupováno dle jejího rozhodnutí. Proto důrazně žádáme rodiče, aby děti s uvedenými příznaky do MŠ nevodili. Podrobnější informace k tomuto, které jsme obdrželi 21.5.2020, máte v celém znění aktuálně zveřejněny. Prosím, seznamte se s nimi.

6. Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními. Před a v MŠ, při předávání dětí, je nutné dodržovat předepsané rozestupy.

7. Upozorňujeme, že rodiče nebo doprovázející osoba nesmí vstoupit do tříd.

8. Děti ráno předávejte u dveří, po zazvonění a ohlášení. Pouze v nutných případech, po dohodě s personálem MŠ, lze dítě doprovodit do šatny. Zde se řiďte zvýšenými hygienickými opatřeními a omezujte dobu pobytu v MŠ na minimum.

9. Při vyzvedávání z MŠ, po zazvonění a ohlášení, opět vyčkejte na příchod personálu. Děti ze třídy Broučků Vám budou předány v jejich šatně. Po rozdělení do skupinek se šatny mohou změnit, toto lze nastavit až v průběhu příštího týdne.

10. Ve všech prostorách MŠ budou po celou dobu pobytu Vašeho dítěte dodržována zvýšená hygienická opatření, personál je poučen.

11. Dbejte na zvýšená hygienická opatření, předepsané rozestupy, omezujte nutnou dobu pobytu v MŠ a okolí na minimum. Děkujeme za Vaši toleranci a ohleduplnost k ostatním!

Sledujte pravidelně informace, které se mohou měnit


Vytvořeno: 22. 5. 2020
Poslední aktualizace: 31. 8. 2020 14:54
Autor: ředitelka MŠ