Navigace

Obsah

Vahlášení výsledků zápisu

Typ: ostatní
Výsledky zápisu pro školní rok 2022 - 2023

 

 

                         Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

                                                  v Mateřské škole Bystřička                                                    

 Ředitelka Mateřské školy Bystřička, okres Vsetín, příspěvková organizace, rozhodla podle   ustanovení § 34 odst. 3 a 4, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,   základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění   a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a dle platných kritérií pro přijímání dětí, že   vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání u těchto uchazečů:

 

 

 Uchazeč                                                                Výsledek řízení

  01 / 2022                                                                    Přijat/a

  02 / 2022                                                                     Přijat/a

  03 / 2022                                                                     Přijat/a

  04 / 2022                                                                     Přijat/a

  05 / 2022                                                                      Přijat/a

  06 / 2022                                                                      Přijat/a

  07 / 2022                                                                      Přijat/a

  08 / 2022                                                                      Přijat/a

  09 / 2022                                                                      Přijat/a

          

                                                                                                                                                    

 Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem

 o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

 

 PaedDr. Hana Koňaříková,

 ředitelka MŠ Bystřička


Vytvořeno: 6. 6. 2022
Poslední aktualizace: 6. 6. 2022 15:59
Autor: ředitelka MŠ