Navigace

Obsah

ZÁPIS 2019-2020

Typ: ostatní
15.5.2019 PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 

Stanovení místa, termínu a doby pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2019 / 2020

do Mateřské školy Bystřička – Jeřabinka

 

Ředitelka Mateřské školy Bystřička, okres Vsetín, příspěvková organizace po dohodě se zřizovatelem, obcí Bystřička, stanoví v souladu s § 34 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2019/2020 takto:

 

Místo přijímání žádostí:

MŠ Bystřička, okres Vsetín

Bystřička č. 280, 756 24                   

 

Termín vydávání žádostí:

Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si mohou zákonní zástupci dětí vyzvednout od 29. dubna do 15. května 2019 v mateřské škole

 

Doba přijímání žádostí:

               

STŘEDA 15. května 2019     od 08.00 do 11.00 hodin a

                                                                                           od 12.00 do 16.00 hodin

 

Organizace přijímání žádostí:

 1. Zákonný zástupce přinese žádost potvrzenou lékařem, rodný list dítěte

  a svůj občanský průkaz.

 2. O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka mateřské školy.
 3. Ředitelka mateřské školy je povinna přednostně přijmout děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 34 odst. 3 školského zákona
  č. 561/2004 Sb., účinnost od 1. 9. 2017).
 4. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen "spádová mateřská škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání. Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy. Povinné předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole je BEZPLATNÉ až do zahájení povinné školní docházky (ust. § 123 odst. 2 školského zákona, účinnost od 1. 9. 2017), výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte.
 5. V případě, že počet žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání překročí počet volných míst mateřské školy, postupuje ředitelka mateřské školy podle stanovených kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

   

  Další informace:

  V případě nemoci či jiné překážky, která Vám brání dostavit se k zápisu,

  nahlaste tuto skutečnost telefonicky nebo osobně v MŠ.

   

  Ve dnech  2.5. – 3.5. 2019 budou v MŠ  „Dny otevřených dveří“, v době od 08.30 do 11.00 hodin můžete s Vašimi dětmi pobýt v MŠ a seznámit se s prostředím mateřské školy. S ředitelkou MŠ můžete v tyto dny probrat veškeré otázky, které Vás budou ohledně zápisu zajímat. Předchozí tel. domluva je vítána.

   

                                                                             Hana Koňaříková, ředitelka školy


Vytvořeno: 23. 4. 2019
Poslední aktualizace: 23. 4. 2019 13:38
Autor: ředitelka MŠ