Navigace

Obsah

Vedoucí stravování

Vážení rodiče, děkujeme Vám za vstřícnost při placení obědů a školného od začátku roku 2019 a prosíme dál o Vaši schovívavost.
Jak Vám bylo průběžně sděleno v MŠ - z  důvodu dlouhodobé absence vedoucí ŠJ a nyní zácviku nové zaměstnankyně na tuto pozici.

Všichni zaměstnanci školní jídelny i ostatní personál MŠ se po celou dobu této absence a změny snažil a dál snaží běžný provoz a  chod v MŠ tímto nenarušit.

Potřebné aktuální informace budete nadále dostávat v MŠ.

Děkujeme za pochopení

 

 

OBĚD SE ODHLAŠUJE NEJPOZDĚJI DO 7:00 HOD PŘÍSLUŠNÉHO DNE