Navigace

Obsah

 

PLÁNOVANÉ AKCE MŠ BYSTŘIČKA

školní rok   2019 / 2020

 

 • „Ukliďme svět“ -  čistění blízkého okolí MŠ
 • Tvoření výrobků z odpadu
 • Den stromů : vázání mašliček, pozorování okolí, kresba stromů  -soutěž „ Můj nejoblíbenější stromek“
 • Projektový den – „Ovoce a zelenina“
 • Projektový den „Sv. Martin“
 • Soutěž: „Podzimní dýňování“ –  děti vytváří doma s rodiči
 • „Děti dětem“ – hrajeme divadlo „O veliké řepě“ a „Boudo, budko“
 • Podzimní společné tvořivé odpoledne s rodiči
 • Divadelní představení v MŠ  :  7.11.2019 Planetárium - ČERVENÁ KARKULKA a  25.11.2019 – POHÁDKOVÉ HAŠTĚŘENÍ

 

 • Stavba domečků z přírodnin pro broučky – příprava školní zahrady na zimu
 • Nácvik pásma na Mikulášskou besídku, vystoupení u Obecního úřadu
 • Mikulášská nadílka v MŠ
 • „Dopis pro mé rodiče“ – napsání dopisu formou kresby pro rodiče dětí, společné odeslání z místní pošty
 • Návštěva místní knihovny – „Vánoce v knize“
 • Nácvik vystoupení na Vánoční besídku
 • Procházka ke krmelci za zvířátky – pomáháme zvířátkům v zimě
 • Divadelní představení v MŠ: 13.12.2019 – Ledová královna
 • Vánoční besídka s divadelním vystoupením dětí
 • Společně strávené chvíle u vánočního stromečku a následné rozbalování dárečků
 • Kurz předškoláka
 • Projektový den „Tři králové“
 • Výroba krmiva pro ptactvo v zimě
 • Divadelní představení v MŠ – 14.1.2020
 • Karnevalové zábavné dopoledne plné her, překvapení a odměn

 

 • „Děti dětem“ – nácvik a divadelní představení „Budulínek“ a „Koblížek“
 • Návštěva místní knihovny – Měsíc knihy
 • Divadelní představení v MŠ : 11.3.2020 – Jak skřítek Vítek roztancoval kytičky
 • Projektový den „Otvírání studánek a lesa“
 • Vysévání do truhlíků, pozorování růstu
 • Předvelikonoční  tvořivé odpoledne s jarními pochoutkami
 • Den Země - sportovní dopoledne plné úkolů a her přichystané dětmi z nedaleké ZŠ
 • Projektový den – „Probouzení broučků na zahradě MŠ“
 • Vysávání kytiček „pro motýlky a včelky“, sázení vysetých rostlin v okolí MŠ
 • Návštěva hvězdárny
 • Den pokusů v MŠ – fyzikální zákonitosti kolem nás

 

 • Dopravní dopoledne v MŠ s instruktorem
 • Výroba přáníček pro maminky, BESÍDKA s vystoupením předškoláků
 • Návštěva místního kravína
 • „BUĎ FIT“ : jarně - letní program plný sportování a zábavy (místo plaveckého kurzu)
 • Divadelní představení:  21.5.2020 -  Líná Evelína
 • Návštěva dopravního hřiště
 • PŘEDŠKOLÁK – odpolední setkávání s rodiči a předškolními dětmi
 • Školní výlet
 • Dětský den – sportovní dopoledne s překvapením
 • 23.6.2020 ZAHRADNÍ SLAVNOST : vystoupení dětí pro rodiče, program pro děti, pasování předškoláků a společné posezení s rodiči u dortu

 

Plán, dle aktuálních potřeb a možností, bude průběžně upravován