Navigace

Obsah

Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

Typ: ostatní
Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2019 – 2020

 

                                      Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

                                                v Mateřské škole Bystřička - Jeřabinka                                                     

Ředitelka Mateřské školy Bystřička, okres Vsetín, příspěvková organizace, rozhodla podle ustanovení § 34 odst. 3 a 4, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a dle platných kritérií pro přijímání dětí, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání u těchto uchazečů:

 

 Uchazeč                                                                Výsledek řízení

 01 / 2019                                                                      Přijat/a

 02 / 2019                                                                      Přijat/a

 03 / 2019                                                                      Přijat/a

 04 / 2019                                                                      Přijat/a

 05 / 2019                                                                      Přijat/a

 06 / 2019                                                                      Přijat/a

 07 / 2019                                                                      Přijat/a

 08 / 2019                                                                      Přijat/a

 09 / 2019                                                                      Přijat/a

 10/  2019                                                                      Přijat/a                                                              

                                                                                                   

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem

o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

 

Vyvěšeno: 31.5.2019

Sňato:

Bystřička, dne 31. 5. 2019                        PaedDr.Hana Koňaříková, ředitelka MŠ

                                                                                                   

 

                                                                                  

 


Vytvořeno: 31. 5. 2019
Poslední aktualizace: 31. 5. 2019 16:27
Autor: ředitelka MŠ