Navigace

Obsah

 

23.11.2020

                                                         ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

Vážení rodiče, 

od 1.12.2020 můžete obědy (nepřítomnost dítěte v MŠ )  odhlašovat do konce provozní doby MŠ - tj. do 16:00 hod.

Osobně nebo na telefon:

571 443350

734 706 045

 

Cena neodhlášeného obědu :

Na základě Vyhlášky č. 107/2005 Sb. v platném znění, § 4, odstavec 9 se první den neplánované nepřítomnosti dítěte v MŠ (pokud není tento den dopředu odhlášen) pro účely stravování považuje za pobyt ve škole, proto je i strava přihlášená na tento den účtována za sníženou cenu (jen finanční normativ).

Zákonný zástupce dítěte je povinen odhlásit stravování od druhého dne nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Neučiní-li tak, bude mu neodhlášená strava od druhého dne nepřítomnosti dítěte v MŠ doúčtována za plnou cenu (finanční normativ + režie mzdová a provozní).

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.10.2020

                                  OZNÁMENÍ O ODBĚRU OBĚDŮ OD 14.10.2020

 

* OD 14.10.2020 BUDOU OBĚDY PRO CIZÍ STRÁVNÍKY VYDÁVÁNY DO JEDNORÁZOVÝCH OBALŮ

* CENU OBALU, V PLNÉ VÝŠI, BUDE HRADIT OÚ BYSTŘIČKA               

PŘI VYZVEDÁVÁNÍ  OBĚDŮ A PLATBÁCH DODRŽUJTE, PROSÍM, ZVÝŠENÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROVOZ MŠ A VÝDEJ OBĚDŮ OD 25.5.2020

ORGANIZACE PŘI VÝDEJI OBĚDŮ PRO OSTATNÍ STRÁVNÍKY:

PROSÍME, HLASTE SE PŘES ZVONEK A VYČKEJTE. OBĚDY SE BUDOU VYDÁVAT ZADNÍM VCHODEM DO ŠKOLNÍ KUCHYNĚ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------