Navigace

Obsah

31.8.2021

aktualizace k 1.9.2022

Odhlašování dětí z MŠ :

Děti se z mateřské školy odhlašují osobně v MŠ nebo telefonicky. Učiňte tak, prosím,

vždy do 14:00 hod. stávajícího dne na den následující.

Děkujeme.

 

Kontakty pro odhlašování dětí z MŠ :

MŠ – pevná linka: 571 443 350

MŠ – vedoucí školní jídelny mobil: 734 706 045

 

Cena neodhlášeného obědu :

Na základě Vyhlášky č. 107/2005 Sb. v platném znění, § 4, odstavec 9 se první den neplánované nepřítomnosti dítěte v MŠ (pokud není tento den dopředu odhlášen) pro účely stravování považuje za pobyt ve škole, proto je i strava přihlášená na tento den účtována za sníženou cenu (jen finanční normativ).

Zákonný zástupce dítěte je povinen odhlásit stravování od druhého dne nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Neučiní-li tak, bude mu neodhlášená strava od druhého dne nepřítomnosti dítěte v MŠ doúčtována za plnou cenu (finanční normativ + režie mzdová a provozní).

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------