Navigace

Obsah

 

                                       Informace o výši stravného děti MŠ

 

Podle vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 ve znění pozdějších změn a předpisů se děti mateřské školy stravují ve školní jídelně za náklady na potraviny - (finanční normativ). Tento normativ je v souladu s přílohou č. 2 této vyhlášky stanoven od 1. 9. 2020 pro školní rok 2020/2021 podle jednotlivých věkových skupin následovně:

 

Finanční normativ pro děti MŠ dle věkových skupin

                                                             

  1. Strávníci do 6 let

Přesnídávka                        9,00 Kč

Oběd                                 19,00 Kč

Svačina                               9,00 Kč

Celkem výše platby        37,00 Kč

 

  1. Strávníci 7 - 10 let

Přesnídávka                       10 ,00 Kč

Oběd                                   23,00 Kč

Svačina                                9,00 Kč

Celkem výše platby         42,00 Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni po dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1 až 2. Školní rok je období od 1.9. stávajícího roku do 31.8. roku následujícího.

 

Stravné v době nemoci

Ve školní jídelně se uskutečňuje dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. v platném znění školní stravování dětí pouze v době jejich pobytu v mateřské škole. V době nemoci nemá dítě nárok na dotovanou stravu, tzn., že první den nemoci si mohou rodiče vyzvednout oběd do jídlonosiče a další dny nemoci je nutné dítě ze stravování odhlásit.

PaedDr. Hana Koňaříková                                                    Ludmila Palátová

 ředitelka MŠ                                                                           vedoucí ŠJ

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Výše stravného pro cizí strávníky

 

Školní jídelna zajišťuje v doplňkové činnosti stravovací služby – stravování cizích strávníků na základě Zřizovací listiny Mateřské školy Bystřička a živnostenského oprávnění.

 

Výše platby za stravné pro cizí strávníky je stanovena od 1. 9. 2020 pro školní rok 2020/2021 následovně:

 

Oběd cizí strávníci plná cena bez příspěvků:     

                Finanční normativ na nákup potravin                  31,00 Kč

     Mzdové náklady                                                      26,00 Kč

     Provozní náklady                                                     12,00 Kč

 

     Celkem cena 1 oběda                                          69,00 Kč

 

Starobní a invalidní důchodci s trvalým pobytem na území obce Bystřička mají nárok na příspěvek od obce Bystřička ve výši 10,00 Kč na jeden odebraný oběd.

Cena oběda pro tyto důchodce je ponížena o příspěvek od obce Bystřička a výše platby je následující: 

Oběd cizí strávníci – starobní a invalidní důchodci s trvalým pobytem na území obce Bystřička:      

                  Finanční normativ na nákup potravin                  31,00 Kč

Mzdové náklady                                                      26,00 Kč

Provozní náklady                                                    12,00 Kč

Celkem cena 1 oběda                                           69,00 Kč

                         Příspěvek od obce Bystřička                                 - 10,00 Kč

 

                        Celkem cena 1 oběda                                             59,00 Kč 

 

 

PaedDr. Hana Koňaříková                                                    Ludmila Palátová  

        ředitelka MŠ                                                                   vedoucí ŠJ

 

 

 

 

Jídelníček

dnes
sobota 31.7.

jídlo není uvedeno

pondělí 26.7.

jídlo není uvedeno


úterý 27.7.

jídlo není uvedeno


středa 28.7.

jídlo není uvedeno


čtvrtek 29.7.

jídlo není uvedeno


pátek 30.7.

jídlo není uvedeno


sobota 31.7.

jídlo není uvedeno


neděle 1.8.

jídlo není uvedeno


příští týden >>