Navigace

Obsah

Třídní projekty 

Do konce školního roku 2023/2024 proběhnou v mateřské škole tyto projekty:

      - Kurz Předškoláka - pro děti ze třídy Motýlků, které k 1. 9. 2024 mají nastoupit do základních škol máme připravený projekt „Svět předŠkoláka“ ve spolupráci se ZŠ Růžďka. Během čtyř lekcí plní děti program projektu v prostorách ZŠ Růžďka pod vedením pedagogů ze ZŠ.

     - Otvírání studánek - Světový den vody v naší MŠ oslavíme projektovým dnem "Otvírání studánek". Děti se mohou těšit na spoustu zábavných a vzdělávacích činností, vycházku k říčce a studánce. Jaro "odemkneme" klíčem společně za zpěvu jarních písní a básní. 

     - Velikonoční týden - projektový týden si klade za cíl seznámit děti se zvyky a tradicemi o Velikonocích, děti se mohou těšit na hledání vajíček, malování vajíček, pečení beránka, cestu za velikonočním pokladem apod.

 

15. 5. 2024 proběhne v obou třídách projektové dopoledne 

      - ve třídě Motýlků: TŘÍDNÍ KLIMÁČEK – ZDRAVÉ TŘÍDNÍ KLIMA MŠ

      - ve třídě Broučků: ZDRAVÍK A ZVÍŘÁTKA Z KOUZELNÉHO LESA