Obsah

Logopedie

Pokud s dítětem navštěvujete klinického logopeda, prosím, sdělte nám v MŠ, sjednotíme postup při nácviku správné výslovnosti.

V domácím prostředí, pro podporu správného rozvoje řeči, můžete využívat  volně dostupnou stránku na internetu "LOGOHRÁTKY" . Vybírejte i podle toho, na co se chcete zaměřit.