Navigace

Obsah

 

PLÁNOVANÉ AKCE MŠ BYSTŘIČKA

školní rok   2021 / 2022

 

 • „Ukliďme svět“ -  čistění blízkého okolí MŠ
 • Tvoření výrobků z odpadu
 • Den stromů : vázání mašliček, pozorování okolí, kresba stromů  -soutěž „ Můj nejoblíbenější stromek“
 • Projektový den – „Ovoce a zelenina“
 • Projektový den „Sv. Martin“
 • Soutěž: „Podzimní dýňování“ –  děti vytváří doma s rodiči
 • „Děti dětem“ – hrajeme divadlo „O veliké řepě“ a „Boudo, budko" - vítání nových dětí v MŠ

 

 • Stavba domečků z přírodnin pro broučky – příprava školní zahrady na zimu
 • Projektový den - Muzeum ve Velkých Karlovicích
 •  Příprava na Mikulášskou nadílku
 • Mikulášská nadílka v MŠ - komunitní setkání s rodiči na školní zahradě
 • Návštěva místní knihovny – „Vánoce v knize“
 • Ježíšek bude nadělovat - těšíme se na Vánoce
 • Procházka ke krmelci za zvířátky – pomáháme zvířátkům v zimě
 • Předvánoční tvoření, myslíme na naše seniory
 • Společně strávené chvíle u vánočního stromečku a následné rozbalování dárečků
 • Kurz předškoláka - spolupráce se ZŠ Rúžďka
 • Projektový den „Tři králové“
 • Projektový den - pokusy, jak funguje svět kolem nás
 • Divadelní představení 
 • Projektový den - polytechnícká výchova, robotické hračky
 • Karnevalové zábavné dopoledne plné her, překvapení a odměn

 

 • „Děti dětem“ – nácvik a divadelní představení „Budulínek“ a „Koblížek“
 • Návštěva místní knihovny – Měsíc knihy
 • Divadelní představení v MŠ 
 • Projektový den „Otvírání studánek a lesa“
 • Předvelikonoční  tvoření s jarními pochoutkami, dárečky pro seniory
 • Den Země - sportovní dopoledne plné úkolů a her přichystané dětmi z nedaleké ZŠ
 • Projektový den – „Probouzení broučků na zahradě MŠ“
 • Schůzka s  rodiči předškolních dětí  - Škoní zralost, setkání s ředitelem ZŠ a paní učitelkou,individuální konzultace 
 • Vysévání do truhlíků a vyvýšených záhonů, pozorování růstu
 • Vyrábíme dárečky pro nové děti k zápisu do školky
 • Výlet k přehradě 
 • Logohrátky v MŠ - projektové dopoledne 
 • Preventivní vyšetření sluchu a zraku
 • Jarní fotografování
 • "Zahrádka pro motýlky a včelky“, úprava bylinkového záhonu
 • Projektový den - "Babiččina zahrádka"

 

 • Dopravní dopoledne v MŠ s instruktorem
 • Výroba přáníček pro maminky
 • „BUĎ FIT“ : jarně - letní program plný sportování a zábavy
 • Divadelní představení
 • PŘEDŠKOLÁK – odpolední setkávání s rodiči a předškolními dětmi - 
 • Učíme se venku - projektový týden s využitím školní zahrady
 • Dětský den – sportovní dopoledne s překvapením
 • Školní výlet 
 • 29.6.2022 ZAHRADNÍ SLAVNOST k ukončení školního roku : vystoupení dětí pro rodiče, program pro děti, pasování předškoláků a společné posezení s rodiči předškolních dětí u dortu
 • Návštěva hvězdárny
 • Prázdninové hledání pokladu 
 • Provoz MŠ do 15.7.2022, zahájení školního roku 2022 -2023  1.9.2022

Plán, dle aktuálních potřeb a možností, bude průběžně upravován