Navigace

Obsah

OTEVŘENÍ MŠ 12.4.2021

Typ: ostatní
ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZNOVUOBNOVENÍ PROVOZU MŠ pro předškolní děti a děti rodičů IZS

 

Vážení rodiče,

předávám Vám aktuální zprávu k obnovení provozu MŠ.

Hejtman Zlínského kraje, pan Ing. Radim Holiš, se  dnes vyjádřil a potvrdil otevření škol i ve Zlínském kraji k 12.4.2021.

Od včerejších nočních hodin máme k dispozici metodiku MŠMT k provozu škol a k testování Vašich dětí.

Testování dětí bude probíhat 2x týdně, výtěrem z nosu, za asistence rodičů. Počítejte, prosím, se zdržením v MŠ minimálně 20 minut.

Podrobnější informace k provozu a testování obdržíte postupně do svých emailů, v MŠ a na telefonu - 739 313 195 . 

Na zítra, 9.4.2021, je naplánováno online setkání s rodiči předškolních dětí a s rodiči "vybraných profesí", kteří budou požadovat nástup svých dětí do MŠ.

Odkaz obdržíte do svých e-mailů. Tato schůzka byla domluvena na dnešní online výuce.

V metodice nám bylo nově sděleno, že nastoupí do MŠ nejen děti, které si plní povinnou předškolní výku ale i děti rodičů IZS.

Citace z Metodiky MŠMT:

- Školy pro zaměstnance vybraných profesí

Po ukončení nouzového stavu končí oprávnění vlády nařídit vykonávání péče o děti rodičů vybraných profesí dle krizového zákona č. 240/2000 Sb. Zaniká tak plošný nástroj „určených škol“ zajištujících péči o děti rodičů IZS a krizové infrastruktury („děti IZS“) v době, kdy bude povolena osobní přítomnost na vzdělávání v mateřských a základních školách pouze pro vybrané skupiny dětí a žáků. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci je nutné i nadále zajišťovat péči o tyto děti, tak aby jejich rodiče mohli docházet do zaměstnání. Proto bude mimořádným opatřením umožněna přítomnost těchto dětí v mateřských školách a žáků na prvních stupních základních škol, ve kterých jsou zapsány dle níže uvedených pravidel.

Mateřské školy

Dětem IZS ve věku od 2 do 5 let je na základě mimořádného opatření MZd umožněna osobní přítomnost na vzdělávání v mateřské škole, ve které jsou zapsány k předškolnímu vzdělávání.

o Pro děti IZS je vzdělávání organizováno buď v samostatné neměnné skupině nebo mohou být děti IZS zařazeny do skupiny, ve které jsou vzdělávány děti, které plní povinné předškolní vzdělávání. V obou případech je nutné dodržet podmínku, že ve skupině je vzděláváno nejvýše 15 dětí.

o O způsobu organizace vzdělávání a rozdělení dětí do skupin rozhoduje ředitel/ka školy.

o Povinné testování se vztahuje na všechny děti, které se účastní prezenčního vzdělávání v mateřské škole.

o Na děti IZS se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání.

o Dětem IZS je poskytováno školní stravování za úplatu jako za běžných podmínek.

Vybrané profese

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

o zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

o pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

o pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

o zaměstnanci bezpečnostních sborů,

o příslušníci ozbrojených sil,

o zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

o zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

o zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

o zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

o zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

Konec citace

Zmíněné potvrzení je potřeba doložit  v den nástupu do MŠ, nebo po předchozí domluvě s ředitelkou MŠ .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,

věřím, že společně  tuto novou situaci zvládneme.

I zde Vám chci opakovaně poděkovat za Vaše pěkné reakce na zasíláné materiály pro děti a online setkávání. Byli jste podporou v naší práci, děkuji Vám.

Těšíme se na děti a potkání s Vámi v MŠ.

 

PaedDr. Hana Koňaříková,

ředitelka MŠ

 


Vytvořeno: 8. 4. 2021
Poslední aktualizace: 8. 4. 2021 20:47
Autor: ředitelka MŠ