Navigace

Obsah

Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

Typ: ostatní
Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2021


 

                                     Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

                                                  v Mateřské škole Bystřička                                                      

Ředitelka Mateřské školy Bystřička, okres Vsetín, příspěvková organizace, rozhodla podle ustanovení § 34 odst. 3 a 4, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a dle platných kritérií pro přijímání dětí, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání u těchto uchazečů:

 

  Uchazeč                                                                Výsledek řízení

  01 / 2021                                                                     Přijat/a

  02 / 2021                                                                     Přijat/a

  03 / 2021                                                                     Přijat/a

  04 / 2021                                                                     Přijat/a

 05 / 2021                                                                      Přijat/a

 06 / 2021                                                                      Přijat/a

 07 / 2021                                                                      Přijat/a

 08 / 2021                                                                      Přijat/a

 09 / 2021                                                                      Přijat/a

 10 / 2021                                                                      Přijat/a

 11 / 2021                                                                      Přijat/a

 12 / 2021                                                                      Přijat/a

 13 / 2021                                                                      Přijat/a

 14 / 2021                                                                      Přijat/a

                                                                     

                                                                                                                                                    

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem

o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

 

 PaedDr. Hana Koňaříková,

 ředitelka MŠ Bystřička

 


Vytvořeno: 1. 6. 2021
Poslední aktualizace: 1. 6. 2021 22:45
Autor: ředitelka MŠ